Jesteś tutaj

Bociany

BOCIANY JUŻ PRZYLECIAŁY!!!!

Bociany od dłuższego czasu towarzyszą Gminie Nowy Targ i jej mieszkańcom. Miejscowościami, w których zagnieździły się bociany są: Rogoźnik, Ludźmierz, Waksmund, Ostrowsko, Harklowa, Dębno, Łopuszna. Nie od dziś znane jest powiedzenie „bociany na dachu domu, to radość i duma gospodarzy” dlatego też cieszymy się ich obecnością.

     W Polsce gniazduje obecnie więcej bocianów niż w jakimkolwiek innym kraju. Miano bocianiego królestwa nakłada na nas odpowiedzialność za los tego gatunku. Do niedawna bocian biały występował licznie również w krajach Europy Zachodniej. Jednak silne przekształcenia środowiska, zwłaszcza nadmierna intensyfikacja rolnictwa, doprowadziły do drastycznego spadku jego liczebności. Zmiany gospodarcze w Polsce mogą w stosunkowo krótkim czasie sprawić, ze sytuacja bocianów ulegnie pogorszeniu. Silny związek tego gatunku z człowiekiem wynika z faktu zakładania przez bociany gniazd w pobliżu siedzib ludzkich oraz wykorzystywania w charakterze żerowisk, terenów użytkowanych rolniczo. Bocian jest zatem, w dużym stopniu uzależniony od sposobu gospodarowania.
Na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991r. O ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001r. bocian biały podlega w Polsce ścisłej ochronie prawnej. Oznacza to m.in., że nie wolno go przetrzymywać w niewoli ani niszczyć jego gniazd w okresie rozrodu. Bocian biały występuje w rozproszeniu na terenach użytkowanych rolniczo dlatego jego skuteczna ochrona wymaga podejmowania aktywnych działań na szeroką skalę.
W Polsce bociany zakładają gniazda głównie na słupach, budynkach i drzewach. Niezależnie gdzie gniazdo jest umieszczone, może zostać zrzucone przez wiatr, lub runąć pod własnym ciężarem. Aby temu zapobiec można usunąć jego górną część. W niektórych wypadkach należy umieścić gniazdo na odpowiednio przygotowanych platformach.
Od kilkudziesięciu lat bociany coraz częściej budują gniazda na słupach energetycznych. Obecnie w taki sposób gniazduje już około 40% par bocianich w Polsce. Jest to szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza dla ptaków młodych uczących się latać, które przy zderzeniu z przewodami zostają zwykle śmiertelnie porażone. W wyniku spięcia może dochodzić do przerw w dostawach prądu. Dlatego w interesie zarówno ludzi jak i bocianów, gniazda te podnosi się na specjalnych platformach, aby nie dotykały przewodów lub przenosi poza linię elektroenergetyczną.
Przysłowie „Bocian lubi mieć mokro w stopy” trafnie określa preferencje żerowiskowe tego ptaka. Najwięcej pokarmu znajduje on na łąkach i pastwiskach, rozlewiskach w dolinach rzek i strumieni oraz na obrzeżach stawów. Pola wykorzystuje okresowo, kiedy w czasie prac rolnych, na krótko pojawia się „ bogato zastawiony stół”, oferujący wypłoszone przez maszyny zwierzęta, np.; gryzione płazy, czy też wyorane dżdżownice. Tereny podmokłe stanowiące najważniejsze dla przetrwania bocianów żerowiska, pełnią istotną rolę w środowisku. Jako naturalne obszary przyjmujące wodę w czasie wylewów, mają znaczenie przeciwpowodziowe, ponadto jak gąbka zatrzymują wodę na okres suszy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer