Jesteś tutaj

VI Sesja Rady Gminy Nowy Targ

RADA GMINY NOWY TARG

zawiadamia mieszkańców
że w dniu 25 kwietnia 2007r. tj. środa o godz. 13.00 odbędzie się szósta Sesja Rady Gminy Nowy Targ w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ.
5. Założenie Publicznego Gimnazjum w Waksmundzie.
6. Założenie Publicznego Gimnazjum w Łopusznej.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006r. oraz głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
10. Zmiany w budżecie Gminy na 2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatowemu.
12. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.
13. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ.
14. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu części lokali w budynku Szkoły Podstawowej w Waksmundzie przy ul. Kościelnej nr 8 na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu na własność Gminy działki ewidencyjnej nr 2123/4 położonej w Pyzówce pod drogę.
17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
18. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer