Jesteś tutaj

ZEAS - Informacje ogólne

 

  AKTUALNOŚCI       STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRACOWNICY        OBSŁUGIWANE PLACÓWKI

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ
ZEAS ma siedzibę na III piętrze, pokoje 309 – 312  w budynku:
Urzędu Gminy, ul. Bulwarowa 9,
34-400 Nowy Targ

tel.
18 26 32 229
18 26 32 230
18 26 32 231
18 26 32 232
18 26 32 233
              

czas pracy: poniedziałek :          7.00-15.30
                     wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                     piątek:                      7.00-14.30
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowy Targ, Zespół prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną szkól Gminy Nowy Targ. Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone mu przez Wójta Gminy Nowy Targ.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy.

Szczegółowy zakres działania określa Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ, uchwalony przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwałą Nr XVIII/178/2016 z dnia 20 października 2016r. oraz Regulamin organizacyjny Zespołu.
 
Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy m.in.:
• Obsługa rachunków bankowych jednostek oświatowych
• realizacja wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem:
• prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy świadczeń socjalnych,
• przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu,
• koordynacja opracowania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu oświaty i wychowania nieprzypisanych jednostkom oświatowym,
• sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
• prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych,
• sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego
• weryfikacja jednostkowych sprawozdań statystycznych podległych placówek oświatowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz kontrola jednostkowych sprawozdań i sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z systemu informacji oświatowej
• opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty.
• prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem placówek oświatowych i ewidencjonowaniem ich majątku.
• koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
• przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych
• przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród wójta dla nauczycieli
• przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w placówkach oświatowych.
 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer