Jesteś tutaj

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu w Ludźmierzu przy ul.Podhalańskiej 2

Nasz znak RGN 7144/43/07

Nowy Targ: 2007-05-31

Przetarg ustny nieograniczony
na wynajem lokalu w Ludźmierzu przy ul.Podhalańskiej 2

Na podstawie art.38 ustawy o gospodarce nieruchomościami /jedn.btekst ustawy z 2000r Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późń. zm./

Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu o pow. użytkowej 68,6 mkw znajdującego się na parterze budynku Ośrodku Zdrowia w Ludźmierzu który jest zlokalizowany na dz.ewid.nr 5643 stanowiącej własność gminy Nowy Targ na podstawie KW 67374 na okres trzech lat począwszy od dnia 1 sierpnia 2007r.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2007r. /wtorek/ o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ/
adres 34-400 Nowy Targ ul.Bulwarowa 9 

Cena wywoławcza = miesięcznej kwocie najmu wynosi 400,00 zł netto /słownie czterysta złotych/

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Kwota wadium wynosi 800,00 zł /słownie osiemset złotych/ 
Podaną kwote wadium należy wpłacić do dnia 28 czerwca 2007r. w kasie Urzędu Gminy Nowy Targ /w godzinach urzędowania/ lub przelewem na konto Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Nowy Targ nr 26154011520436050184400002

Warunki przystąpienia do przetargu:
W przetargu brać mogą osoby fizyczne i prawne posiadające osobowość prawną i obywatelstwo polskie. W przypadku cudzoziemców wymagana jest zgoda wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Warunkiem jest również wpłacenie do kasy urzędu Gminy Nowy Targ wadium w wysokości 800,00 zł /słownie osiemset złotych/
Wpłacone wadium zostanie wliczone w poczet miesięcznej kwoty czynszu osobie która wygra przetarg oferując najwyższą wylicytowaną kwotę miesięcznego czynszu.
Minimalna kwota postąpień czynszu miesięcznego w trakcie przeprowadzania przetargu wynosi 50,00 zł /słownie pięćdziesiąt złotych/

Osobom które odpadną w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. 
Ze zwycięzcą przetargu zostanie spisana umowa najmu w której będą zawarte szczegółowe warunki najmu lokalu.
W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy w terminie 7-mio dniowym od daty przetargu z osobą która wygra przetarg nastąpi przepadek wniesionego wadium.

Informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ – ul.Bulwarowa 9 pokój nr 4 oraz telefonicznie pod numerem 018 2664011 wewn. 104.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 1 czerwca 2007r.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer