Jesteś tutaj

XVIII sesja Rady Gminy Nowy Targ

W środę 15 października w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie XVIII sesja Rady Gminy Nowy Targ. Tematami będą m.in. przystąpienie Gminy Nowy Targ do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyznanie dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Harklowej. Początek obrad  - godz. 13. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym , zwłaszcza  z realizacji uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Targ do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy działającego jako Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Łapszach Niżnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XII/115/08 z dnia 12 luty 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Harklowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na odbudowie drogi powiatowej K 1643 Krempachy – Frydman.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2009-2010 zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawy działek ewidencyjnych  nr nr 2636/31, 2636/34, 2636/35, 2636/130, 499 położonych w Ludźmierzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku Remizy OSP w Trutym na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek ewidencyjnych nr nr 1489/6, 1489/7, 1489/8, 1489/9, 1489/14, 1488/12, 1488/14, 1488/16, 1488/19, 1488/21 położonych na terenie wsi Gronków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krempachy, dla obszaru położonego w rejonie istniejącego cmentarza.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
15. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników.
16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
17. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer