Jesteś tutaj

Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego aktualizuje Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wójtowie Gmin Małopolski po zapoznaniu się z dokumentacją kierowali swoje uwagi, oraz wydali opinie do projektu uchwały. Aktualizacja zapisów dokumentu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, która wskazuje na konieczność aktualizacji programów ochrony powietrza co 3 lata, w przypadku występowania przekroczeń standardów jakości powietrza.

Projekt dokumentu obejmuje przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, pyłu PM2.5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu oraz ozonu zgodnie z oceną jakości powietrza za 2015 rok dokonaną przez Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz z załącznikami zapoznać można się na stronie internetowej :

http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/ .

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer