Jesteś tutaj

Gmina Nowy Targ zaprasza do udziału w Konkursie pt.:„Nasz pomysł na ochronę powietrza”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę powietrza” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ.

Tematem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę powietrza” jest ochrona powietrza.

Przedmiotem Konkursu jest krótki film (spot) propagujący ochronę powietrzanp. stan faktyczny powietrza, a stan oczekiwany; zachowania szkodzące jakości powietrza, a sprzyjające jego poprawie; podejmowane działania w celu poprawy stanu powietrza w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina...):

  • czas trwania filmu (spotu) od 60 do 180 sekund,
  • forma zapisu filmu (spotu) - zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD).

Informację o wykonaniu pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami (szczegółowy Regulamin w załączeniu) proszę zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ drogą elektroniczną na adres: bialonpaulina@ugnowytarg.pl  w terminie do 31 marca 2017r.

Do 21 kwietnia 2017r. komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny zgłoszonych prac. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Oceniane będą przede wszystkim zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu oraz pomysłowość i estetyka pracy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

 

Ekodoradca Gminy Nowy Targ
Paulina Białoń

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer