Jesteś tutaj

Gmina Nowy Targ realizuje mikroprojekt pt. „Polsko-Słowacka zielona klasa”.

     Gmina Nowy Targ realizuje mikroprojekt  pt. Polsko-Słowacka zielona klasa. Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Gmina Zavazna Poruba.

W ramach mikroprojektu od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. będą zrealizowane następujące zadania:

  • Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z małą architekturą w miejscowości Ludźmierz,
  • Przygotowanie i wydruk folderu promującego zrealizowaną ścieżkę,
  • Wyjazd 1 dniowy młodzieży Polskiej na Słowację,
  • Przyjazd 1 dniowy młodzieży ze Słowacji do Polski,
  • Strona internetowa promująca zrealizowaną ścieżkę,
  • Konferencja zamykająca projekt.

Realizacja projektu pt. „Polsko-Słowacka zielona klasa” wynika z oczekiwań mieszkańców obszarów przygranicznych, a także odwiedzających turystów. Obszary chronione Natura 2000 „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” mają duże możliwości rozwojowe i mogą przyciągać kilkakrotnie więcej turystów. Jest potrzeba realizacji działań promocyjnych poprzez stworzenie strony internetowej, folderu promującego wykonaną ścieżkę edukacyjną a także działań związanych z edukacją  dzieci i młodzieży związanych z ochroną przyrody.

Celem ogólnym projektu jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru przygranicza.

Celem szczegółowym jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Dofinansowanie mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 49.995,12 EUR, z budżetu państwa: 3.412,17 EUR, wkład własny: 14.836,13 EUR.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer