Jesteś tutaj

Informacja Administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Gminę Nowy Targ zadań publicznych jest Wójt Gminy z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:

Urząd Gminy Nowy Targ

 ul. Bulwarowa 9, 34- 400 Nowy Targ

Informuję, że:

 1. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Nowy Targ jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego i wynikającego z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:

- Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24),

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. Celem przetwarzania jest:
 • realizacja zadań określonych przepisami prawa,
 • realizacja zawartych umów,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • zatrudnienie i wykonywania obowiązków pracodawcy,
 • przetwarzanie gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Inspektor Ochrony Danych, Urzad Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34–400 Nowy Targ, email: iod@ugnowytarg.pl.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiazujących przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie informowane i proszone o wyrażenie zgody.
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających  z przepisów prawa.                

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer