Jesteś tutaj

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy


Cel projektu:
 

  1. Podniesienie jakości wody w rzece Białka oraz w innych wodach powierzchniowych,
  2. Podniesienie jakości wód podziemnych oraz gleb,
  3. Korzyści zdrowotne,
  4. Rozwój bazy turystycznej gminy,
  5. Pobudzenie lokalnego rynku pracy,
  6. Przyrost miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy o wydajności 500 m3/d oraz wybudowanie 10,75 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy.
W ramach budowy oczyszczalni ścieków planuje się budowę:

  1. Budynku socjalnego o powierzchni zabudowy: 135,59 m2,
  2. Budynku technologicznego o powierzchni zabudowy: 138,78 m2,
  3. Budynku odwadniania osadów o powierzchni zabudowy: 106,56 m2

Okres realizacji projektu:  01.10.2017 - 31.12.2019
Planowane rezultaty: 

  • Przewidywana liczba osób korzystających z oczyszczania ścieków 840 osób.

Wartość projektu ogółem:                             16 270 664,65 zł
Wydatki kwalifikowane:                                 6 260 647,02 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:               4 687 346,37 zł

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer