Jesteś tutaj

Zapraszamy na Gminny Konkurs Ekologiczny LIFE 2020

Termin: 25 marzec 2020 r., godz. 10.30

Gmina Nowy Targ oraz Szkoła Podstawowa w Szlembarku ogłaszają Gminny Konkurs Ekologiczny
pt. „Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomagamy przyrodzie”, który skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ.

Lasy wpływają w istotny sposób na ochronę środowiska poprzez pełnione przez nie funkcje ochronne i społeczne oraz produkcyjne, realizowane zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Lasy odgrywają ważną rolę w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń. W powietrzu znajdują się zanieczyszczenia, które trafiają wraz z deszczem do potoków, rzek i jezior. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce są piece i kotły popularnie nazywane „kopciuchami”. Często spalany jest w nich węgiel niskiej jakości, np. miał i muł węglowy, a czasem nawet śmieci, co jeszcze bardziej zwiększa toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy. Zgodnie z Ramową Konwencją o Zmianach Klimatycznych ratyfikowaną przez Polskę, gospodarka leśna jest szansą redukcji koncentracji CO2w atmosferze, co w efekcie powinno wpłynąć na łagodzenie zmian klimatu.

Spalając odpady trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia przewodów kominowych, przez to i całego domu. Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Celem konkursu jest uświadomienie znaczenia ochrony lasów dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres e-mail Szkoły Podstawowej w Szlembarku: sekretariat@spszlembark.ugnowytarg.pl (tel. 018 27 517 89 lub 516 301 806) w terminie do 20 marca 2020 r.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer