Jesteś tutaj

Informacja dla przedsiębiorców Gminy Nowy Targ dotycząca ulg podatkowych

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii koronawirusa,  mogą ubiegać się o następujące ulgi, które są dopuszczalne przez przepisy prawa:

Na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej,
  3. w uzasadnionych przypadkach  umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej (szczególnie dla branż dotkniętych stanem epidemii).

W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należy podać informacje dotyczące podatku, o którego odroczenie strona wnioskuje tj. kwotę podatku, których rat dotyczy odroczenie oraz podać datę  do której chcemy odroczyć płatność.

Będzie to możliwe w oparciu o umotywowany wniosek podatnika z uzasadnieniem, który będzie rozpatrywany indywidualnie w ramach pomocy de minimis.

Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej, czyli jest możliwe po upływie terminu płatności podatku.

Szczegółowe informacje oraz podstawowe dokumenty wymagane przy rozpatrywaniu  wniosku dostępne są na stronie

http://ugnowytarg.pl/node/3749

Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r, poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do siedziby Urzędu Gminy. 

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa pod numerem telefonu:  182632209, 1832210, 182632211

Wniosek można złożyć:

 

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami),
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
    Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ
  •  złożyć do urny wystawionej (w związku z epidemią) przy wejściu do Urzędu Gminy, w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z danymi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer