Jesteś tutaj

Gmina Nowy Targ zakupiła czujniki jakości powietrza Airly. Już zostały zamontowane!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Nowy Targ podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Oprócz wdrożenia programu wymiany starych kotów węglowych na ekologiczne opalane gazem i biomasą, prowadzenia kontroli palenisk, oraz akcji edukacyjnych w szkołach na temat negatywnych skutków spalania śmieci, rozpoczęto budowę lokalnego systemu monitoringu jakości powietrza, opartego o sieć czujników mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza, którym oddycha w danym momencie dlatego, podstawowymi założeniami ww. projektu, jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy.

W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Nowy Targ, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na obiektach budynkach użyteczności publicznej:

  • Ostrowsko, plac Świętego Floriana – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku

https://airly.eu/map/pl/#49.47919,20.09997,i13177

 

  • Waksmund, ul. Nowotarska 127 – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Waksmundzie

https://airly.eu/map/pl/#49.48179,20.07500,i13185

 

 

Teraz, każdy z mieszkańców może za pośrednictwem gminnej strony internetowej lub strony map.airly.eu oraz aplikacji w telefonie komórkowym, sprawdzić jakość powietrza mierzoną bezpośrednio na terenie naszej gminy.

Jakość powietrza w gminie:


Wykonawcą przedmiotowego zlecenia jest polska firma Airly. Jest ona twórcą systemu monitorowania jakości powietrza, na który składają się setki czujników smogu, platforma oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. Sensory Airly odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przede wszystkim sensory mierzą pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwiają sprawdzanie w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu i aplikacji na system Android oraz iOS. Punkty na mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony i bordowy).

Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza, którym oddycha w danym momencie. Skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem mogą być bardzo poważne zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia. Podstawowymi założeniami ww. projektu, jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy. Sieć czujników ma pozwalać na ciągły rozwój poprzez montowanie w miarę potrzeb dodatkowych sensorów.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się ze stale aktualizowaną mapą monitoringu jakości powietrza w obrębie województwa małopolskiego opracowaną
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie:
https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/

Zrealizowano w ramach  projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer