Jesteś tutaj

Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowy Targ,

W związku z realizacją projektu parasolowego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła) uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Gminy Nowy Targ proces ten ulega wydłużeniu. Związane to jest głównie z przedłużającą się procedurą przetargową. Otwarcie ofert na dostawę i montaż poszczególnych instalacji OZE nastąpiło w połowie stycznia 2020 r. Po tym fakcie Gmina Nowy Targ jako Zamawiający niezwłocznie przystąpiła do wymaganych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych działań zmierzających do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Niestety działania te już na przełomie m-ca luty – marzec br. Zostały zablokowane przez panująca na całym świecie pandemię i ogłoszonymi w związku z tym ograniczeniami w naszym kraju. Główną blokadą było tutaj zawieszenie postępowań przed Krajową Izba Odwoławczą (KIO) do której oferenci w przetargach składają odwołania od wyników postępowań przetargowych. W naszym przypadku miało to znaczenie ponieważ niektórzy oferenci złożyli takie odwołania. W efekcie od początku lutego wszystkie takie sprawy zostały wstrzymane, co spowodowało, że Zamawiający nie mógł kontynuować przewidziany przepisami działań, czekając na wznowienie rozpraw przed KIO i ich rozstrzygnięcie. Końcem maja br. Rozprawy te zostały i obecnie jesteśmy już po rozpatrzeniu dwóch takich odwołań, które potwierdziły prawidłowość naszego postępowania. Niestety wydłużyło to o co najmniej 4 m-ce cały proces ale ustawowym prawem oferentów jest składanie odwołań. Na dzień dzisiejszy na rozpatrzenie czeka jeszcze jedno odwołanie, którego rozprawa przewidujemy, że odbędzie się w terminie ok. 2-3 tygodni.

Ze strony Gminy Nowy Targ pragniemy z tego miejsca przeprosić mieszkańców za przedłużający się proces realizacji projektu, jednak sytuacja nie jest zależna od nas. Gmina robi wszystko aby proces wyboru dostawców jak najszybciej zakończyć.

Przewidujemy, że do końca wakacji br. Rozpocznie się montaż kotłów na biomasę, a w ciągu kolejnego 1-2 m-cy montaż pozostałych urządzeń. W wyniku powyżej opisanych okoliczności realizacja projektu przesunie się na 2021 r. Obecnie zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte przez Urząd Marszałkowski w Krakowie na czerwiec 2021 r. i do tego czasu musimy zakończyć wszystkie montaże. Mając na uwadze stan zaawansowania obecnych prac termin ten nie powinien zostać naruszony.

Prosimy mieszkańców o jeszcze chwile cierpliwości.

 


Zdjęcie: źródło Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer