Jesteś tutaj

XVI SESJA RADY GMINY NOWY TARG

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 poz. 713/ z w o ł u j ę   s z e s n a s t ą   s e s j ę  Rady  Gminy Nowy Targ  na dzień 25 czerwca 2020r.  tj. czwartek o godz. 13.00  w sali Remizie OSP w Ostrowskuul. Floriana.

 

Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
  z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrywanie raportu Wójta o stanie Gminy Nowy Targ za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok z udziałem zgłoszonych mieszkańców gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Targ z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowy Targ
  na rok szkolny 2020/2021.  
 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
 18. Zakończenie sesji.

  Proszę o niezawodne wzięcie udziału w sesji bądź usprawiedliwienia swej nieobecności. Zawiadomienie niniejsze stanowi  podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej  ustawy.     

Zaproszeni:
        Sołtysi wsi

 

                                    Terminy posiedzeń Komisji Rady:

1. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu:

 -  19 czerwca 2020 r. tj. piątek o godz. 12.00  w sali numer 210 Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 – opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 

2. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu:

  - 23 czerwca 2020r. tj. wtorek o godz. 9.00 w sali numer 210 Urzędu Gminy Nowy  Targ ul. Bulwarowa 9 – opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 

3. Posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu

  - 23 czerwca 2020r. tj. wtorek o godz. 13.00 w sali numer 210 Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 – opiniowanie projektów uchwał na sesję.

                                  

 4. Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Finansów i Handlu odbędzie się w dniu:

 -  24 czerwca 2020r. tj. środa o godz. 13.00  w sali numer 210 Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 – opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 17 czerwca 2020r. tj. środa godz. 12.00 w sali numer 210 Urzędu Gminy  Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer