Jesteś tutaj

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2021 R.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2021 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2021r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości.

Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok, w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki na podatek rolny – zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020. 333) ogłasza się , że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 146,375 zł

od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – 292,75 zł

Stawki na podatek leśny – zgodnie z  komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wynosiła 196,84 zł za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer