Jesteś tutaj

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/360/2018 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.

§ 6.1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości:

1) w pojemniki umożliwiające mechaniczne zbieranie przez przedsiębiorcę odpadów pozostałych po segregacji niesegregowanych odpadów zmieszanych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z zastrzeżeniem, o którym mowa § 2 ust. 5.

W związku z powyższym informuję iż,

pojemniki na odpady wydawane przez Gminę Nowy Targ w styczniu 2014 roku są  po okresie gwarancyjnym a ich średnia przydatność do użytku wynosiła 5 lat. Podczas każdego odbioru odpadów pojemniki są wielokrotnie wytrzepywane i bardzo często pokłosiem takiego stanu rzeczy są ich uszkodzenia mechaniczne szczególnie w niekorzystnych zimowych warunkach atmosferycznych.

Właściciel nieruchomości głównie ze względu na bezpieczeństwo pracowników firmy odbierającej odpady obowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, sprawne technicznie, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe oraz być przystosowane do opróżniania przez samochody specjalistyczne. Zgodne zobowiązującą  normą   PN-EN 840-1:2013-05, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy pojemnik spełnia właśnie tą normę - w ofercie sprzedażowej często bowiem oferowane są pojemniki, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

W przypadku braku możliwości zakupu nowego pojemnika na odpady komunalne należy przejść na system workowy (worek czarny).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer