Jesteś tutaj

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

W związku z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30.05.2021 r. znak: WS-V.7582.9.200.2021.PZ przekazującym pismo Ministra Klimatu i Środowiska z 24 maja 2021 r., znak: DLŁ-WGL.8102.14.2021.LP (pisma w załączeniu) informujące, że zgodnie z art. 13a ust.1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U.2020.1463 tekst jednolity ze zmianami) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęto w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.  Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuje się mieszkańców, a w szczególności właścicieli lasów, o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer