Jesteś tutaj

Warsztaty terapeutyczne w Szkole Podstawowej w Morawczynie

W dniu 12 kwietnia 2022r. w Szkole podstawowej w Morawczynie gościliśmy psychoterapeutę z firmy szkoleniowej Nowe Horyzonty z Wrocławia, która  przeprowadziła w kilku grupach wiekowych warsztaty terapeutyczne dla uczniów nt. „Przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów”. Celem warsztatów było wspomaganie działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w przeciwdziałaniu i zapobieganiu  agresji rówieśniczej, przekazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach, kiedy uczniowie doświadczają przemocy ze strony innych, jak również poznanie działań wspierających dla uczniów, wobec których taka przemoc jest stosowana. Prowadząca warsztaty  po zajęciach z uczniami przeprowadziła także szkolenie dla nauczycieli i wychowawców szkoły, w czasie którego szczegółowo przedstawiła problem oraz sposoby na jego rozwiązanie.  Wychowawcy otrzymali również film edukacyjny dotyczący problemu przemocy wśród dzieci i młodzieży do udostępnienia rodzicom swoich uczniów. Spotkanie z psychoterapeutą  przyniosło dzieciom i młodzieży naszej szkoły wiele pozytywnych wrażeń,  a przede wszystkim korzyści płynących z uświadomienia skutków niekontrolowanej agresji i przemocy wobec innych, umiejętności pokonywania problemów,  w tym poznania sposobów radzenia  sobie z takimi trudnościami jak: doświadczanie przemocy, kryzysy emocjonalne, stres, trudności w relacjach interpersonalnych, problemy z agresją. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer