Jesteś tutaj

Step  to the Future - Akcja 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry  w edukacji szkolnej” z Programu Erasmus+2021-2027 współfinansowanego z  Unii Europejskiej

Obraz1.png
Od 1 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt:
,,Akcja 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry 
w edukacji szkolnej” z Programu Erasmus+2021-2027 współfinansowanego z  Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: ,,Step
 to the Future”
Czas trwania projektu:
 01.06. 2022 r. – 31.08. 2023 r.
Wartość projektu: 28 950,00 EU
W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 11-15 lat oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szlembarku . W trakcie projektu 10 uczniów wraz z opiekunami wyjedzie na mobilność do szkoły partnerskiej do Portugalii, a 5 nauczycieli weźmie udział w kursach języka angielskiego na Cyprze.

Cele projektu:
- integracja  i różnorodność;
- poznanie nowych metod uczenia się i nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
- nabycie umiejętności i kompetencji cyfrowych;
- promowanie równości i niedyskryminacji, włączenie społeczne.
Oczekiwane efekty:
- wzrost kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli;
-dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów;
-poszukiwanie nowych metod  w nauczaniu i uczeniu się;
-umiejętność pracy w zespole międzynarodowym;
- rozwój kompetencji cyfrowych, osobistych i społecznych;
-wzrost kompetencji matematycznych i w zakresie nauk przyrodniczych;
Główne działania projektu:
- utworzenie projektu  eTwining;
- wyjazd uczniów na mobilność do Portugalii;
- udział nauczycieli w kursach językowych na Cyprze;
- przeprowadzenie konkursu na plakat i logo projektu;
- prezentacja o szkole, miejscowości i kraju;
- tworzenie quizu na kahoot o krajach uczestniczących w projekcie;
- wykonanie przewodnika po najciekawszych miejscach Portugalii i Cypru;
-zajęcia w języku angielskim w Portugalii i na Cyprze;
- wideokonferencje;
- konkursy językowe;
- tworzenie multimedialnych gier;
- zwiedzanie krajów partnerskich;
-  wykonanie filmu podsumowującego wszystkie działania projektu i mobilności;
- wykonanie cyfrowej książki podsumowującej działania projektu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer