slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Umiem pływać


8 grudnia zakończyła się kolejna edycja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I- III szkół podstawowych.

Gmina Nowy Targ w liczbach

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2021 roku zameldowanych na pobyt stały było 23 892 osoby. Oznacza to spadek ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy o 69 w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców w okresie 2000-2020 nieprzerwanie rosła. Dopiero w roku 2021 zaobserwowano przerwanie tendencji wzrostowej.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Informujemy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są złożyć do dnia 31 stycznia 2022 roku pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Światło Nadziei


21 grudnia 2021r. harcerki z Podhalańskiej drużyny harcerskiej z Rogoźnika przekazały na ręce Zastępcy Wójta Marcina Kolasy oraz Sekretarz Gminy Nowy Targ Beaty Szewczyk "Betlejemskie Światło Pokoju". Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Światło Nadziei” ".

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer