slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Frekwencja z godziny 12.00

Frekwencja z godziny 12.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 21.39%

Życzenia Wójta z okazji zakończenia roku szkolnego

Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele  oraz Rodzice. Serdecznie dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji,za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań.

Transmisja XVI Sesji Rady Gminy

W związku z organizacją Wyborów Prezydenckich 2020, XVI Sesja Rady Gminy Nowy Targ będzie transmitowana pod adresem https://youtu.be/antZrzt6g8Q dnia 25 czerwca 2020r. tj. czwartek o godz. 13.00.

XVI SESJA RADY GMINY NOWY TARG

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 poz. 713/ zwołuję  szesnastą sesję Rady Gminy Nowy Targ na dzień 25 czerwca 2020r. tj. czwartek o godz. 13.00 w sali Remizie OSP w Ostrowsku ul. Floriana.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Gmina Nowy Targ otrzymała  dotację  na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych w Dursztynie i Rogoźniku na łączną kwotę 4 960,00 zł w ramach realizacji projektu –  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Zapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Nowy Targ na pierwsze posiedzenie Komisji oraz szkolenie dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pierwsze posiedzenia odbędą się 18 czerwca 2020 r. (tj. czwartek) w sali obrad nowego budynku Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9,  parter, wejście od ul. Kowaniec w godzinach:

1. godz.  9.00 – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 1 w Dębnie, nr 2 w Harklowej, nr 3 w Łopusznej, nr 4 w Ostrowsku, nr 5 w Waksmundzie, nr 6 w Gronkowie, nr 7 w Nowej Białej.

2. godz.  11.00 – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 8 w Krempachach, nr 9 w Dursztynie, nr 10 w Klikuszowej, nr 11 w Lasku, nr 12 w Morawczynie, nr 13 w Pyzówce, nr 14 w Krauszowie.

3. godz. 13.00 – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 15 w Długopolu, nr 16 w Ludźmierzu, nr 17 w Rogoźniku, nr 18 w Obidowej, nr 19 w Knurowie, nr 20 w Szlembarku, nr 21 w Trutem.

Raport o stanie Gminy Nowy Targ za rok 2019

Zgodnie z nowymi założeniami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy, przygotowuje raport o stanie gminy za rok poprzedni. Co roku mieszkańcom Gminy Nowy Targ będą przedstawiane szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Nowy Targ.

Informacje dla wyborców w sprawie dopisania do spisu wyborców i pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. nadal przebywające na terenie gminy Nowy Targ muszą ponownie złożyć wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy.

Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii


W związku z realizacją projektu parasolowego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła) uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Gminy Nowy Targ proces ten ulega wydłużeniu.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer