Jesteś tutaj

Centrum Integracji Społecznej w Ostrowsku

Kontakt 
Centrum Integracji Społecznej w Ostrowsku 
Adres: Plac Świętego Floriana 2 34-431 Ostrowsko 
e-mail: cis@ugnowytarg.pl
Strona z aktualnościami na facebook: https://tiny.pl/r6ht6

 

 

Klub Seniora

Poniedziałek: 1500-2100

Wtorek: 1500-1830

Środa: 1530-2030

Czwartek: 1500-1900

           Prowadzenie zajęć w zakresie umiejętności nt. poszukiwania informacji w intrenecie, rozmowy nt. ciekawostek i faktów historycznych, nauka podstawy języka angielskiego w tym nauka alfabetu, przedstawiania się, zwrotów grzecznościowych, kolorów, dni tygodnia i miesięcy. Organizowanie warsztatów plenerowych dotyczących ekologii i ochrony środowiska, warsztatów kulinarnych i muzycznych. Organizowanie ćwiczenia pamięci, koncentracji i spostrzegawczości poprzez organizację gier w warcaby, karty i inne gry planszowe, logiczne, quizy, zagadki, itp. Poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność). W ramach warsztatów aktywności ruchowej będą prowadzone ćwiczenia z muzyką, ćwiczenia izometryczne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia oddechowe, ogólnokondycyjne, relaksacyjnie. Usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań i plastycznych, uwrażliwianie na sztukę i środki artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania wolego czasu w sposób twórczy.

 

Centrum Integracji Społecznej

 Wtorek: 1530-2215

    Czwartek: 1530-2000

Piątek: 1500-1830

 

Prowadzenie warsztatów z nauki tańca, śpiewu i gwary góralskiej dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć w formie warsztatów z zakresu edukacji, animacji kultury i pracy socjalnej na rzecz integracji społeczności polskiej i romskiej oraz włączenie społeczności romskiej w życie mieszkańców Gminy Nowy Targ. Prowadzenie aktywizacji zawodowej w tym przygotowanie samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami programów i projektów z zakresu aktywizacji zawodowej.

 

Punkt Konsultacyjno-informacyjny ds. Uzależnień

Poniedziałek: 1000-1400

Piątek: 1500-1830

Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie problemów alkoholowych

i narkotyków.

 

Szkoła dla rodziców

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer