Jesteś tutaj

Pomoc Ukrainie

Zmiana organizacji obsługi nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy o statusie uchodźcy UKR

W związku z dużą ilością obywateli Ukrainy składających wniosek o nadanie nr PESEL i wydłużonym czasem tej procedury, a także w celu zachowania płynności obsługi mieszkańców Gminy Nowy Targ informujemy, że od poniedziałku (21.03.2022 r.) obsługa nadania nr PESEL będzie odbywać się w godz. 10.00-13.00 PO WCZEŚNIEJSZEJ TELEFONICZNEJ REJESTRACJI pod numerem 723 996 736. Zwłaszcza większe grupy proszone są o kontakt i umówienie konkretnego terminu w celu uniknięcia kolejek.
Dodatkowo informujemy, że bezpłatne zdjęcia do dokumentów dla uchodźców w ramach umowy z Urzędem Gminy Nowy Targ wykonuje Zakład Fotograficzny Foto Express, ul. Rynek 15. 
Przed udaniem się do fotografa należy pobrać skierowanie w pokoju 101.

 

Procedura nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy o statusie uchodźcy UKR

Uproszczony i przyspieszony tryb nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy odnosi się wyłącznie do osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od dnia 24 lutego 2022 r.

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy miejskiej lub wiejskiej. Formularz dostępny jest w załączniku, ale można również wypełnić go na miejscu w urzędzie. Podczas składania wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby wnioskującej.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy należy dołączyć fotografię. (wytyczne dotyczące wymogów zdjęć można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).
 • Od osób, które ukończyły 12. rok życia i złożą wniosek o PESEL, będą pobierane również odciski palców.

Składając wniosek o PESEL można jednocześnie założyć Profil Zaufany. Dzięki temu osoby będą mogły:

 • załatwiać urzędowe formalności przez Internet,
 • złożyć wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego
 • sprawdzić, czy pracodawca dodał osobę do ubezpieczenia.

Aby założyć Profil Zaufany należy posiadać numer telefonu komórkowego (najlepiej polskiego operatora) oraz adres email.

 

Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - Aktualizacja

 1. Urząd Gminy Nowy Targ ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, hotelach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

WAŻNE TELEFONY!!! – kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Nowy Targ w sprawach:

 • umieszczanie uchodźców w obiektach, zgłoszonych do bazy na terenie Gminy Nowy Targ –      
  tel. 605 442 801,
 • zgłaszanie obiektów i prowadzenie bazy obiektów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - tel.  783 729 533,
 • rejestracja uchodźców z Ukrainy, przebywających w domach prywatnych oraz w innych obiektach, którzy nie zostali do tej pory zarejestrowani w rejestrze gminnym - tel.  783 729 533,

i przesłanie danych wg wzoru. 

Wzór wersja PL
Wzór wersja UA

 • sprawy obywatelskie, dotyczące uchodźców z Ukrainy – tel. 723 996 736,
 • sprawy socjalne, pomoc społeczna - tel. 519 450 315, 18 2614-101/103/108/114/115
 • sprawy oświatowe (m.in. przyjęcie do szkoły, przedszkola) - tel. 512 732 240.

2. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy - zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy  Nowy Targ na adres ukraina@ugnowytarg.pl, podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy.

3. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji  (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), zgodnie z załączoną tabelką (wzór).       

4. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.

5. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe  z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 

6. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie  faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” - Do pobrania  

7. Umowy z podmiotami objętymi poleceniem Wojewody będzie zawierał Powiat Nowotarski (nie gmina). W najbliższym czasie zostanie opracowany  wzór umowy, który będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym. 

8. Osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie w kwocie 40zł na osobę dziennie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ na Dzienniku Podawczym (pokój 001 na parterze). Wzór wniosku do pobrania poniżej.

WZÓR WNIOSKU

Pomoc finansowa UNHCR dla obywateli Ukrainy/ Фінансова допомога УВКБ ООН громадянам України,


Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

 

Reorganizacja Powiatowego Magazynu Pomocy w Nowym Targu

Informujemy, że od dnia 16 marca Powiatowy Magazyn Pomocy działa w Parku Handlowym Stopiak przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu. (Zostaje przeniesiony z garaży Powiatowego Zarządu Dróg) .

Został tam uruchomiony punkt wydawania pomocy humanitarnej. Przypominamy, że pomoc ta będzie wydawana tylko i wyłącznie uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie na podstawie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem PMP 604260624

Próby wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer