Jesteś tutaj

Gospodarka odpadami

Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2021 r.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

czynne są w soboty w godz. 8.00 – 12.00

 

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWY TARG

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA
NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NA TERENIE GMINY NOWY TARG
STAN NA DZIEŃ 09.05.2021 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

KOMUNIKAT dot. funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Targ (Trute, Łopuszna)


Ze względu na bardzo duże zainteresowanie właścicieli nieruchomości Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzony zostaje obligatoryjny wymóg wcześniejszego zgłoszenia do Urzędu Gminy Nowy Targ zamiaru przywiezienia odpadów do PSZOK-u.

Zasady korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Trute i Łopuszna)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzone zostają szczególne zasady korzystania z PSZOKów:

 

 - należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy Nowy Targ chęć przywiezienia odpadów do PSZOK-u pod nr telefonu 18 2632205 najpóźniej dzień przed dyżurem,

- w zgłoszeniu należy podać rodzaj i ilość zadeklarowanych odpadów oraz adres ich pochodzenia,

Informacja dt. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ

Odpady rolnicze –  folia, sznurek oraz opony z traktorów i maszyn rolniczych - powstające w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ należy odpłatnie przekazać do zakładu przetwarzania odpadów :

- FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.

Informacja w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych


W związku z wprowadzonymi w roku bieżącym zmianami odbioru odpadów   wielkogabarytowych Referat ds. Gospodarowania Odpadami w Gminie Nowy Targ informuje iż, odpady  takie jak:

  • stare meble
  • materace, dywany, wykładziny...

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PSZOK Trute – obok oczyszczalni ścieków PSZOK Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK Trute – obok oczyszczalni ścieków

PSZOK Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

PSZOK-i czynne są w soboty w godzinach 8.00 – 12.00 (oprócz świąt)

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowy Targ.

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę:

- FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer