Jesteś tutaj

Gospodarka odpadami

Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2021 r.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

czynne są w soboty w godz. 8.00 – 12.00

 

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWY TARG

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA
NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NA TERENIE GMINY NOWY TARG
STAN NA DZIEŃ 16.11.2020 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informacja w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych


W związku z wprowadzonymi w roku bieżącym zmianami odbioru odpadów   wielkogabarytowych Referat ds. Gospodarowania Odpadami w Gminie Nowy Targ informuje iż, odpady  takie jak:

  • stare meble
  • materace, dywany, wykładziny...

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PSZOK Trute – obok oczyszczalni ścieków PSZOK Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK Trute – obok oczyszczalni ścieków

PSZOK Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

PSZOK-i czynne są w soboty w godzinach 8.00 – 12.00 (oprócz świąt)

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowy Targ.

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę:

- FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów.

O kresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ realizuje firma:

FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady komunalne odebrane przez w/w podmiot przetwarzane są w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

- Zakład Utylizacji Odpadów FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115 (MBP, kompostownia)

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer