Jesteś tutaj

Rewitalizacja

Rewitalizacja


Dlaczego rewitalizacja

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023.

Zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo, trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Spotkanie Rewitalizacyjne

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer