Jesteś tutaj

Ekodoradca Gminy Nowy Targ

Gmina Nowy Targ realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Ekodoradcą na obszarze Gminy Nowy Targ, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE , jest Karolina Milaniak (Zastępstwo za Paulina Fic)

Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Przyjmuje w pokoju 111 w  godzinach pracy Urzędu tj.:

pn 7:00-15:30,
wt-czw 7:00-15:00,
pt 7:00-14:30,

Kontakt:

tel.: 18 26 32 218, 727 400 506
fax.: 18 26 621 52
e-mail: milaniakkarolina@ugnowytarg.pl  (Zastępstwo za Paulina Fic)

Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE w Gminie Nowy Targ będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ pod adresem: http://www.ugnowytarg.pl.
Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/life

L I F E  I P M A L O P O L S K A / L I F E 1 4 I P E  P L  0 2 1

 

 

 

 


 

Badania kamerą termowizyjną dostępne dla mieszkańców gminy Nowy Targ


W dniach od 21.03.2017r. do 03.04.2017r. Ekodoradca Gminy Nowy Targ będzie wykonywał nieodpłatnie badania budynków na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej firmy Flir Systems model E50bx.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem do kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynkach prywatnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ, o możliwości składania ankiet.

Gmina Nowy Targ zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. :„Oddycham czystym powietrzem”

Gmina Nowy Targ ogłasza konkurs na wykonanie plakatu o tematyce poruszającej problemy środowiskowe, który skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ.

Gmina Nowy Targ zaprasza do udziału w Konkursie pt.:„Nasz pomysł na ochronę powietrza”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę powietrza” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Trwają konsultacje społeczne nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego aktualizuje Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wójtowie Gmin Małopolski po zapoznaniu się z dokumentacją kierowali swoje uwagi, oraz wydali opinie do projektu uchwały. Aktualizacja zapisów dokumentu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, która wskazuje na konieczność aktualizacji programów ochrony powietrza co 3 lata, w przypadku występowania przekroczeń standardów jakości powietrza.

Czystsze Powietrze

W związku z okresem grzewczym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość paliwa spalanego w kotłach centralnego ogrzewania. Spalanie śmieci, jak również paliw złej jakości (muł węglowy, flot itp.) nie przynosi korzyści finansowych.

Skorzystaj ze wsparcia WYMIEŃ PIEC

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany starych pieców w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ, o możliwości składania ankiet na listę rezerwową.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Sprawdź jakość powietrza w Małopolsce

Aktualne i wiarygodne dane o jakości powietrza można znaleźć na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/.
Polecamy również inne strony internetowe prezentujące informacje o poziomach zanieczyszczeń w powietrzu.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer